Page 3 - Kancelária – kancelárske potreby / 2018/2019
P. 3

Orientácia vkatalógu

      Naorientáciu vkatalógu Vám ponúkame nasledovné vysvetlivky kpopisu produktov:
         Názov apopis produktu        Pole sokom          Číslo pri obrázku

         Základné určenie avlastnosti výrob- Pole vžltom informuje ošpeciál- Identi kuje konkrétnu po-
         ku, farby, rozmery, prípadne informá- nych vlastnostiach daného pro- ložku vtabuľke, ktorá má
         ciu oväčšom balení výrobku.     duktu v porovnaní s ostatnými  totožné číslo sčíslom ob-
                            produktami danej skupiny.   rázka.
                                       Biele keramické tabule          Biele tabule PROFESSIONAL

         Biele tabule s keramickou úpravou povrchu. Odľahčená, ale veľmi pevná
         a hrubá vnútorná výstuž. Odolný magnetický povrch, vhodný na popiso‑ pevná, odľahčená 1
         vanie za sucha stierateľnými popisovačmi Legamaster. Veľmi jednoduché
         stieranie atramentu aj po dlhšom čase. Zvlášť vhodné na frekventované
         a dlhodobé používanie (seminárne miestnosti, učebne a pod.). Hliníkový  výborná stierateľnosť
         rám so svetlosivými rohovými spojkami z plastu. Montáž na výšku alebo
         šírku. Dodávané s montážnou sadou, odkladacou lištou a popisovačom.
                                 na dlhodobé používanie
         Obj. kód Rozmery v × š        Cena €
        1 LM1000 54  90 × 120 cm       150,−
         LM1000 63 100 × 150 cm        208,−
         LM1000 64 100 × 200 cm        261,−
         LM1000 74 120 × 180 cm        288,−
         LM1000 76 120 × 240 cm        393,−    Technické parametre:
         LM1000 77 120 × 300 cm        499,−    • popisovateľný keramický magnetický povrch
                                  • 25‑ročná záruka na popisovateľnosť a stierateľnosť povrchu
                                  • hliníková odkladacia lišta vo veľkosti výšky tabule
         Informujte sa na možnosť dodávky ďalších rozmerov. • hmotnosť 9 kg/ m²
                                  • doporučené príslušenstvo profesionálna sada doplnkov obj. kód
                                  LM1255 00.
          Biele tabule PREMIUM plus
       Informačné žlté pole                                 2
         Biela tabuľa s keramickou úpravou povrchu odolná voči poškriaba‑
       Pole vžltom podklade po- Cenová tabuľka        Sivé pole        Záručná doba
         niu a kyselinám. Magnetický povrch vhodný na popisovanie za sucha
       dáva dôležité informácie
         stierateľnými popisovačmi Legamaster. Hliníkový rám so svetlosivými
                   Tabuľka obsahujúca objednávkové čís-
         rohovými spojkami z
       zpohľadu zákazníka, na- plastu. Montáž na výšku alebo šírku. Dodávaná  Pole vsivom podklade natech- Vyznačenie doby záru-
                   lo, názov výrobku, mernú jednotku, prí-
       príklad informácie omož-ladacou lištou a popisovačom.  nické informácie a parametre  ky vsivom poli podáva
         s montážnou sadou, odk
                   padne farbu aďalšie parametre acenu
       nom pohybe cien, odkazy  bez DPH. Ak je uvedená cena zabalenie,  daného produktu. Kvôli prehľad- informáciu odlhšej zá-
         Obj. kód
            Rozmery v × š
                            Cena €
       nastrany podobných pro- dajú sa objednávať iba celé balenia.  nosti oddelené odzákladného  ruke ako 2roky.
             60 × 90 cm
         LM1010 43
       duktov vkatalógu apod.          67,−    výborná stierateľnosť
                                   popisu.
         LM1010 48  75 × 100 cm       103,−
        2 LM1010 54  90 × 120 cm       107,−                         Flipcharty, tabule
      Počas platnosti katalógu sa môže meniť dizajn afarebná škála produktov. na dlhodobé používanie
                            176,−
             90 × 180 cm
         LM1010 56
      Všetky ceny vkatalógu sú uvádzané bez 20% DPH aplatia pre zákazníkov – podnikateľské subjekty.
            100 × 150 cm
                            172,−
         LM1010 63
         LM1010 64 100 × 200 cm        222,−
         LM1010 73 120 × 150 cm        206,−
         LM1010 74 120 × 180 cm        223,−
      Vysvetlivky kikonám:           272,−
         LM1010 75
            120 × 200 cm
         LM1010 76 120 × 240 cm        316,−
                                                       7.
          novozaradený produkt
         Technické parametre:                 vhodné natlač vč.-b. atramentových tlačiarňach
       novinka 2019            Laser Laser Inkjet Inkjet foto Inkjet čiernobiele Copy
                                   Copy
         • popisovateľný magnetický keramický povrch odolný voči kyselinám  kopírovanie
         a poškriabaniu
         • 25‑ročná záruka na popisovateľnosť a stierateľnosť povrchu Informujte sa na možnosť dodávky ďalších rozmerov.
                                    vhodné natlač vofarebnýchatramentových
          najpredávanejší zástupcadanej skupiny
         • hliníková odkladacia lišta 30 cm
                                     Inkjetňach
         • hmotnosť 13 kg/ m²          Laser Laser Inkjet Inkjet foto tlačiar čiernobiele Copy
                                       Copy
                                       kopírovanie
         • doporučené príslušenstvo profesionálna sada doplnkov obj. kód LM1255 00.
          4
    2   3  iný termín dodania; informujte sa prosím natermín
    maximálna doba dodania  maximálna doba dodania  maximálna doba dodania  vhodné natlač vč.-b. laserových tlačiarňach
         maximálna doba dodania
      maximálna doba dodania
    maximálna doba dodania
          Biele tabule UNIVERSAL plus
    týždne týždne dodania                  Laser Laser Inkjet Inkjet foto Inkjet kopírovanie Copy
          týždne
                                           čiernobiele
                                            Copy
                                                  3
         Model bielych tabúľ s keramickou úpravou povrchu, odolnou voči drob‑ vhodné natlač vofarebných laserových tlačiarňach
          ekologický produkt
         nému poškriabaniu. Výhodný pomer kvality a ceny. Magnetický povrch  Laser Laser Inkjet Inkjet foto Inkjet čiernobiele Copy
                                          Copy
         vhodný na popisovanie za sucha stierateľnými popisovačmi Legamas‑ kopírovanie
         ter. Hliníkový rám so svetlosivými rohovými spojkami z plastu s otvormi
          predĺžená doba záruky naprodukt, resp. popísaná
         na inštaláciu. Aplikácia na šírku alebo na výšku. Tabule dodávané s od‑ vhodné napoužitie vč.-b. kopírovacích zariadeniach
         kladacou lištou a montážnou sadou. Laser Laser Inkjet foto Inkjet kopírovanie Copy
                                 Copy
                                 čiernobiele
          vlastnosť, naktorú sa predĺžená záruka vzťahuje Inkjet
         Obj. kód Rozmery v × š        Cena €
         LM1021 43  60 × 90 cm        56,−      vhodné napoužitie dofarebných kopírovacích
          skartovanie kancelárskych spôn
                               čiernobiele
                               Copy
        3 LM1021 54  90 × 120 cm Laser Laser Inkjet Inkjet foto 97,− Inkjet kopírovanie Copy zariadení
         LM1021 56  90 × 180 cm       154,−
          skartovanie plastových kariet (vprípade rezu, uvedeného
         LM1021 63 100 × 150 cm        141,−      vhodné natlač vofarebných atramentových tlačiar-
         LM1021 64 100 × 200 cm       Laser Laser Inkjet Inkjet foto Inkjetňach vofotokvalite
          pod ikonou, sa skartácia vzťahuje iba natento rez) 179,−
                                  dobrá stierateľnosť
                                     čiernobiele
                                       Copy
                                     Copy
                                     kopírovanie
          skartovanie CD (vprípade konkrétneho rezu, uvedeného
         Technické parametre:
          pod ikonou, sa skartácia vzťahuje iba natento rez)
         • popisovateľný magnetický keramický povrch odolný voči drobnému poškriabaniu
         • hliníková odkladacia lišta 30 cm
         • hmotnosť 11 kg/ m²
         • doporučené príslušenstvo štartovacia sada doplnkov obj. kód LM1250 00.
                                                    179
   1   2   3   4   5   6   7   8