Page 8 - Kancelária – kancelárske potreby / 2018/2019
P. 8

EURÓPSKA
                                                                             EURÓPSKA


                                                                         TOP ZNAČKA
                                                                         TOP ZNAČKA
                                                                              PRVÁ VOĽBA V PRÍPADE
                                                                              PRVÁ VOĽBA V PRÍPADE
                                                                      KVALITNÝCH KANCELÁRSKYCH POTRIEB
                                                                      KVALITNÝCH KANCELÁRSKYCH POTRIEB
                                                                                    kombinuje hodnotné produkty ombinuje hodnotné produkty
                                                                                    k
                                                                                   s atraktívnou cenoutraktívnou cenou
                                                                                   s a

                                                                    Každý deň milióny ľudí používajú kancelárske produkty Q-CONNECT, ktoré Vám pomôžu aždý deň milióny ľudí používajú kancelárske produkty Q-CONNECT, ktoré Vám pomôžu
                                                                    K
                                                                           k
                                                                           každodenné pracovné požiadavky vybaviť rýchlo a efektívne. aždodenné pracovné požiadavky vybaviť rýchlo a efektívne.
                                                                     Q
                                                                     Q-CONNECT program obsahuje všetky kancelárske výrobky každodennej potreby. -CONNECT program obsahuje všetky kancelárske výrobky každodennej potreby.
                                                                  Od kancelárskeho papiera cez archiváciu, písacie potreby, prezentáciu, až po doplnky písacieho d kancelárskeho papiera cez archiváciu, písacie potreby, prezentáciu, až po doplnky písacieho
                                                                  O
                                                                                    st
                                                                                    stola a čistiace prostriedky.ola a čistiace prostriedky.
                    Top cena & kvalita.op cena & kvalita.
                    T

               Eur
               Európska značka s bezkonkurenčným pomerom cena – výkonópska značka s bezkonkurenčným pomerom cena – výkon
                    T
                    Trvalo vysoká kvalita všetkých produktovrvalo vysoká kvalita všetkých produktov
              1 000 výrobkov pre všetky relevantné požiadavky dňa v kancelárii000 výrobkov pre všetky relevantné požiadavky dňa v kancelárii
              1
  Qconnect_A3_sk.indd  1
                                                                                                                 25. 10. 2014  15:11:06
  Qconnect_A3_sk.indd  1                                                                                                    25. 10. 2014  15:11:06
  Výtažková azurováVýtažková purpurováVýtažková žlutáVýtažková černáVýtažková purpurováVýtažková žlutáVýtažková černá
  Výtažková azurová
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13