Page 5 - Kancelária – kancelárske potreby / 2018/2019
P. 5

Obsah
      4. Tonery, atramenty                       Piktogramy, systém Exporail ...................... 267

             Atramentové kazety HP ..............................184 Vyznačovanie podláh .................................269
             Tonerové kazety HP ....................................188 Magnetické vrecká a pásy ........................... 270
             Farebné tonerové kazety HP .......................189 Interaktívne dotykové obrazovky ...............271
             Atramentové kazety Canon ........................ 192 Prezentačné ovládače a stylusy ..................273
             Tonerové kazety Canon, LEXMARK .............. 194  Ukazovadlá ................................................ 274
             Spotrebný materiál EPSON.......................... 195 Projekčné plátna ........................................ 275
             Spotrebný materiál XEROX,
             SAMSUNG ...................................................196
             Spotrebný materiál SHARP,
             KYOCERA, PHILIPS, TOSHIBA ........................ 197 6. Písanie a popisovanie
             Spotrebný materiál MINOLTA,             Gélové rollery .............................................278
             OKI, RICOH .................................................. 198 Rollery .......................................................281
             Spotrebný materiál Panasonic, alternatívne     Stylusy .......................................................284
             kazety ........................................................199 Guľôčkové perá ..........................................284
             Alternatívne tonery HP ...............................200 Luxusné písacie potreby .............................296
             Alternatívne kazety Canon, EPSON ..............201 Perá viacfarebné a so stojanom ..................299

                                       Písacie súpravy...........................................300
                                       Náplne do pier ............................................301
      5. Tabule a prezentácia                     Linery ........................................................304

             Mobilné fl ipcharty ......................................204 Mikroceruzky .............................................308
             Flipcharty ..................................................206 Grafi tové tuhy, verzatilka ........................... 311
             Doplnky k fl ipchartom ................................209 Ceruzky ...................................................... 312
             Stojany na tabule ....................................... 210 Farebné ceruzky ......................................... 314
             Fólie Magic‑Chart,                 Farbičky ..................................................... 314 Obsah
             samolepiace bloky ..................................... 211 Gumy ......................................................... 316
             Tabule z tvrdeného skla .............................. 213 Strúhadlá ................................................... 318
             Biele keramické tabule ............................... 216 Pravítka .....................................................320
             Biele tabule ............................................... 217 Zvýrazňovače ............................................. 321
             Skladacie tabule ......................................... 218 Lakové popisovače ..................................... 327
             Doplnky k bielym tabuliam......................... 219 Permanentné popisovače ...........................329
             Nástenky a korkové tabule .........................224 Popisovače na biele tabule .........................334
             Napichovacie tabule ...................................225 Popisovače na sklenené tabule a fl ipcharty ..336
             Samolepiace fólie Dry Erase ........................226 Popisovače na papier .................................. 337
             Plánovacie tabule .......................................227 Popisovače na fólie .....................................340
             Zasúvacie tabule a moduly .........................232 Popisovače na CD/ DVD ............................... 341
             Tabule WORKSHOP .....................................233 Špeciálne popisovače .................................342
             Informačné vitríny .....................................236
             Informačné panely .....................................237
             Systém katalógových panelov ....................240 7. Korekcia, lepenie, balenie
             Katalógový prezentačný systém .................246 Korekčné rollery .........................................348
             Prezentačné systémy..................................248 Korekčné perá a laky .................................. 352
             Prezentačné stojany ...................................251 Lepiace rollery ........................................... 353
             Menovky na stôl .........................................252 Lepiace tyčinky ..........................................354
             Identifi kačné visačky ..................................253 Tekuté lepidlá ............................................356
             Visačky na plastové karty ...........................257 Sekundové lepidlá ......................................358
             Závesné remienky, štipce, kotúče ...............259 Špeciálne lepidlá ........................................ 359
             Tlačiareň na plastové karty ......................... 261 Závesné systémy ........................................360
             Ochrana RFID kariet ....................................263 Pištoľ na tavné lepidlo ................................360
             Informačné tabuľky a stojany .....................264 Lepiaca guma ............................................. 361
             Nástenné mapy ..........................................266 Obojstranné montážne pásky .....................362
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10