Page 9 - Kancelária – kancelárske potreby / 2018/2019
P. 9

EURÓPSKA
                 EURÓPSKA


              TOP ZNAČKA
              TOP ZNAČKA
                  PRVÁ VOĽBA V PRÍPADE PRVÁ VOĽBA V PRÍPADE

          KVALITNÝCH KANCELÁRSKYCH POTRIEBKVALITNÝCH KANCELÁRSKYCH POTRIEB

                         kombinuje hodnotné produkty ombinuje hodnotné produkty
                         k
                        s a
                        s atraktívnou cenoutraktívnou cenou

        K
        Každý deň milióny ľudí používajú kancelárske produkty Q-CONNECT, ktoré Vám pomôžu aždý deň milióny ľudí používajú kancelárske produkty Q-CONNECT, ktoré Vám pomôžu
               k
               každodenné pracovné požiadavky vybaviť rýchlo a efektívne. aždodenné pracovné požiadavky vybaviť rýchlo a efektívne.
          Q
          Q-CONNECT program obsahuje všetky kancelárske výrobky každodennej potreby. -CONNECT program obsahuje všetky kancelárske výrobky každodennej potreby.
       O
       Od kancelárskeho papiera cez archiváciu, písacie potreby, prezentáciu, až po doplnky písacieho d kancelárskeho papiera cez archiváciu, písacie potreby, prezentáciu, až po doplnky písacieho
                        st
                        stola a čistiace prostriedky.ola a čistiace prostriedky.
 Top cena & kvalita.Top cena & kvalita.


 Európska značka s bezkonkurenčným pomerom cena – výkonEurópska značka s bezkonkurenčným pomerom cena – výkon
 Trvalo vysoká kvalita všetkých produktovTrvalo vysoká kvalita všetkých produktov

 1 000 výrobkov pre všetky relevantné požiadavky dňa v kancelárii1 000 výrobkov pre všetky relevantné požiadavky dňa v kancelárii

                                                     25. 10. 2014  15:11:06
 Qconnect_A3_sk.indd  1Qconnect_A3_sk.indd  1                              25. 10. 2014  15:11:06
 Výtažková azurováVýtažková purpurováVýtažková žlutáVýtažková černáVýtažková azurováVýtažková purpurováVýtažková žlutáVýtažková černá
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14